Historie firmy

  Historie vzniku firmy sahá až do počátku roku 1921, kdy byla rodinná firma založena. Předmětem podnikání se stala výrobní, servisní a současně obchodní činnost, zaměřená na vlastní výrobky v oboru strojírenství. Firma velmi dobře prosperovala pod obchodním názvem KB, později BK strojírna. Je nositelem několika patentů, které se i nyní průmyslově využívají. Do vypuknutí II.světové války měla BK strojírna několik zastoupení v různých městech, včetně Prahy a kolem 40 zaměstnanců. Firma BK si zároveň nové zaměstnance vychovala, neboť ne málo místních občanů se u firmy vyučilo. Se znárodněním firmy převzalo technický potenciál a vybavení družstvo VYDRUKOV, později se změněným názvem více známé družstvo LIDRUKOV. Po restituci pokračují současní majitelé v rodinných tradicích, avšak pouze v obchodní činnosti. Prostory, které byly převážně používány jako výrobní, byly přestavěny na prodejní a skladové. Stavební úpravy s tímto spojené prováděli většinou současní majitelé v rámci rodinných zvyklostí a tradicí sami. V roce 1991 se současní majitelé přestěhovali z Brna a založili firmu s obchodním názvem ne nepodobným předchozímu, a to BTK. Firma se od tohoto data opět začala zabývat obchodní činností. Zpočátku bez zaměstnanců. S rozvojem firmy došlo i ke změně názvu na BTK obchodní centrum. V současné době má firma několik zaměstnanců a její aktivity jsou směřovány v oblasti maloobchodní činnosti.